Edukacja powodziowa

2013-04-22

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na nowe pilotażowe warsztaty: Grupy samopomocowe na wsi - warsztaty dla mieszkańców wsi z terenów zagrożonych powodzią.

Zakres tematyczny:

  • Co mieszkańcy mogą sami zrobić, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia powodzią?
  • Jak zorganizować skuteczną pomoc sąsiedzką?
  • Jak budować zaufanie wśród sąsiadów i wzmacniać międzyludzkie więzi?
  • Jak zorganizować grupę samopomocową i wspólnie dać radę żywiołowi?
  • Jak się wspierać a nie kłócić?
  • Co możemy zrobić w sytuacji zagrożenia?
  • Jak zminimalizować straty w gospodarstwie domowym?
  • Jak możemy współpracować z zespołem zarządzania kryzysowego i służbami ratowniczymi?

Zainteresowanych odpowiedziami na powyższe pytania zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w Łowiczu w dniach 25 - 26 maja 2013 roku.

Zapisy i informacje: ezulawnik@fww.org.pl, tel. 22 636 25 70 -75