"Kto? NGO!

2013-04-29

Jeśli jesteś przedstawicielem/ką inkubatora NGO lub organizacji pozarządowej, masz niezaspokojoną chęć rozwoju, brakuje Ci możliwości dialogu i nawiązania kontaktu z innymi organizacjami - zgłoś się do udziału w IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych "Kto? NGO!", który odbędzie się w Szczecinie w
dniach 23-25 maja 2013 roku.
Jest to kontynuacja idei spotkań branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych) zapoczątkowanej przez Fundację Umbrella we Wrocławiu w roku 2009.

Celem organizacji Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych jest zintensyfikowanie współpracy i usprawnienie działań inkubatorów NGO. Inkubatory zapewniają kompleksową, z reguły bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych - począwszy od pomocy przy ich rejestrowaniu, poprzez stawianie pierwszych kroków, aż po działanie profesjonalne. 
Co więcej, Konwent to doskonała okazja do poszerzania sieci kontaktów przez organizacje pozarządowe - obecność przedstawicieli tych organizacji z całego kraju pozwala na zawiązywanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń i prowadzenie wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych wspólnych projektów.

Organizatorzy IV Konwentu postawili sobie za cel przede wszystkim:

  • stworzenie platformy dialogu pomiędzy pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO oraz samych organizacji pozarządowych,
  • inspirację dla nowych inicjatyw,
  • wskazywanie kierunków rozwoju poprzez zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych NGO - zarówno tych dotyczących finansowania projektów czy rozwiązań prawnych, jak i tych praktycznych dotyczących zawierania partnerstw, poszukiwania sponsorów czy budowania marki

Przewidziane jest uczestnictwo ok. 80 osób - przedstawicieli/ek inkubatorów i NGO-sów z całej Polski. Udział w Konwencie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie. Bezpłatne noclegi możliwe będą dla tych osób spoza Szczecina, których organizacje macierzyste nie posiadają środków na pokrycie kosztów zakwaterowania. Organizator nie pokrywa kosztów transportu.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mailowy: krabinska@mediadizajn.pl do 18 maja 2013 roku. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kingą Rabińską (tel. 91 424 04 64, e-mail: krabinska@mediadizajn.pl) lub Emilią Wolf (tel. 91 424 04 64, e-mail: ewolf@mediadizajn.pl).

Program Konwentu
Regulamin Konwentu
Więcej informacji 

Konwent jest organizowany przez Szczeciński Inkubator Kultury we współpracy z partnerami - Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Fundacją „Umbrella" z Wrocławia, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Stowarzyszeniem POLITES, Książnicą Pomorską, Miastem Szczecin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.