Energetyka przyszłości

2013-05-06

Serdecznie zapraszamy 15 maja 2013 roklu o godzinie 17:30 na XIV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej. Spotkanie odbędzie się w Kinoteatrze Rialto w Katowicach (ul. Św. Jana 24).

Gościem KME będzie Prof. dr hab. Jan Popczyk - profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej, znany w środowisku orędownik energetyki rozproszonej.

Temat: „Energetyka przyszłości (prosumencka) - szansa dla ludzi i przyrody".
Żyjemy w czasach, w których wielkoskalowa energetyka korporacyjna (elektrownie jądrowe i elektrownie węglowe, wielkie systemy elektroenergetyczne i gazowe, wielkie rafinerie naftowe) w coraz mniejszym stopniu pasuje do współczesnych możliwości technologicznych, do nowych interesów społecznych oraz potrzeb przyrody. Odpowiedzią na tę sytuację jest zmiana paradygmatu rozwoju energetyki. Przenosi się punkt ciężkości z produkcji energii i paliw na efektywne całościowe wykorzystanie zasobów energetycznych. Miliardowe ryzykowne inwestycje państw i korporacji w jądrowe i węglowe bloki wytwórcze na rynku energii elektrycznej zastępuje się inwestycjami milionów prosumentów: zwykłych obywateli, którzy w swojej małej skali są jednocześnie producentami i użytkownikami energii. Te rozwiązania są szansą zarówno dla ludzi i przyrody.

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - w latach 1990-1995 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki, był w tym czasie Prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim. Był u ministra finansów-wicepremiera L. Balcerowicza doradcą ds. całego kompleksu paliwowo-energetycznego, w szczególności w obszarze elektroenergetyki, gazownictwa i ciepłownictwa (1998-2000). Współpracował z ministrem gospodarki-wicepremierem J. Hausnerem (2003-2004) na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego. Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki w nowy etap rozwojowy, który nazywa SYNERGETYKĄ. Autor książki „Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do efektywności energetycznej i energii odnawialnej". Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (2003 - 2012) oraz Stowarzyszenia Klaster 3x20 (2011 - nadal). Wiceprezes Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii (2012 - nadal).

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka.