Szkoła Trenerów Ekologii Głębokiej

2013-05-31

Rusza rekrutacja do nowego edukacyjnego projektu Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Waszystkich Istot  - Szkoły Trenerów Ekologii Głębokiej (STEG). Jest to jedyna w Polsce oferta szkoły trenerskiej, całkowicie prowadzonej w duchu głębokiej ekologii.
Wszystkie zajęcia w ramach STEG prowadzone będą metodami aktywnymi. Oznacza to, że uczestnicy będą przede wszystkim uczyć się w oparciu o własne doświadczenia. Podejście do uczenia się oparte będzie na metodologii cyklu Davida Kolba. Zajęcia odbywać się będą w małej grupie - maksymalnie do 16 osób.

Celem projektu jest przygotowanie do pracy w obszarze edukacji ekologicznej trenerów zamierzających prowadzić zajęcia w duchu głębokiej ekologii. Osoby zainteresowane będą mogły utworzyć zespół trenerów, który opracuje autorskie programy edukacji ekologicznej i będzie je realizować w ramach projektów współpracując ze Stowarzyszeniem Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.
STEG to roczny cykl szkoleniowy, na który składają się pięciodniowy trening motywacyjny, siedem dwudniowych warsztatów tematycznych oraz trzydniowy blok etiud trenerskich, łącznie 176 godzin warsztatowych.

Szczegółowe informacje