"Lasy świata i ich mieszkańcy"

2013-05-31

Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" oraz Chojnicki Dom Kultury zapraszają na wystawę fotograficzną pt. "Lasy świata i ich mieszkańcy", która w dniach od 30 maja do 16 czerwca 2013 roku prezentowana będzie w holu ChDK. Wystawa jest elementem kampanii "Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier" realizowanej przez Polską Zieloną Sieć.

Wystawa "Lasy świata i ich mieszkańcy" pozwala zapoznać się z zagadnieniami takimi jak: deforestacja, utrata bioróżnorodności, monokultury leśne, intensyfikacja rolnictwa ale również dobre praktyki w ochronie lasów. Dzięki wystawie można dowiedzieć się także, jak przez swoje decyzje konsumenckie można ograniczyć negatywny wpływ na stan lasów na świecie. W tym celu Polska Zielona Sieć opracowała Dekalog odpowiedzialnego konsumenta zasobów leśnych.

Więcej informacji