„Głęboka ekologia w działaniu”

2013-05-31

Serdecznie zapraszamy na XV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się 11 czerwca 2013 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Gościem KME będzie Grzegorz Bożek - ekolog, redaktor naczelny „Dzikiego Życia".
Temat: „Głęboka ekologia w działaniu".
Głęboka ekologia to przede wszystkim działanie dla przyrody, a nie gadanie o niej. Tak pojmuje swoją misję Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Jesteśmy ponad zbędnym teoretyzowaniem, choć dbamy również o popularyzowanie wiedzy na temat filozofii i etyki ekologicznej na łamach naszych mediów (miesięcznik Dzikie Życie, Witryna Stowarzyszenia), czy prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Jednak główną osią naszej aktywności jest działanie administracyjno-prawne, kampanijne i medialne, które prowadzi do realnej, skutecznej ochrony miejsc przyrodniczo cennych. Tak było i jest w Puszczy Białowieskiej, Pilsku, Dolinie Rospudy, Tatrach, Beskidzie Małym, Beskidzie Sądeckim, Gorcach czy Bieszczadach.

Grzegorz Bożek - krośnianin, pracował w kilku krośnieńskich szkołach jako pedagog szkolny, wychowawca i nauczyciel historii. Przez wiele lat lider lokalnego Stowarzyszenia Kultury Alternatywnej „Kaktus" i organizator koncertów muzycznej sceny niezależnej. Od 1996 r. związany ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, dziś skarbnik organizacji. Od stycznia 2010 r. redaktor naczelny miesięcznika Dzikie Życie oraz Witryny Stowarzyszenia, pełni także funkcję rzecznika prasowego stowarzyszenia. W wolnym czasie zachwyca się Karpatami, szczególnie Beskidem Niskim, Bieszczadami, Pogórzem Przemyskim i opiekuje się społecznie cmentarzem żydowskim w Krośnie, za którego ratowanie otrzymał nagrodę Michaela Traisona oraz nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata".

Spotkaniu towarzyszyć będzie minirecital poezji śpiewanej pt. „Bliżej Ziemi" Kaliny Jaglarz - młodej, utalentowanej artystki, studentki filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" (www.trenerzy.slask.pl)

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24).