"Każdy głos jest ważny"

2013-09-21

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz Powiat Szczecinecki zapraszają wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie „Każdy głos jest ważny".

„Każdy głos jest ważny" to program, którego celem jest wzmocnienie znaczenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców i mieszkanek powiatu szczecineckiego. W Projekcie weźmie udział 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 1 przedstawiciel administracji samorządowej. Osoby te otrzymają wsparcie w postaci:

  • indywidualnego poradnictwa prawnego dotyczącego prawnych aspektów związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych i udziału w nich;
  • wsparcia doradczego z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych;
  • szkolenia grupowego z zakresu upowszechniania narzędzi i technik konsultacji społecznych;

Dodatkowo w ramach Projektu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu szczecineckiego, które posłuży m.in. zebraniu wiedzy i opinii o konsultacjach społecznych, a także doświadczeń związanych z uczestnictwem w tego typu działaniach. Podsumowaniem przeprowadzonych badań będzie wydanie publikacji zawierającej wyniki badań oraz plany władz samorządowych i organizacji pozarządowych dotyczących dalszej pracy nad rozwojem dialogu społecznego.

Rekrutacja do Projektu trwa do końca września 2013 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji i udziału w Projekcie znajdą Państwo w Regulaminie projektu oraz pod numerem telefonu 94 37 29 250.

Dokumenty rekrytacyjne: