Przemysł spożywczy w Euroregionie Pomerania

2013-09-21

Związek Komunalny Euroregionu Pomerania organizuje w dniu 10 października 2013 roku w Neubrandenburgu Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pt. „Przemysł spożywczy jako rozwojowa branża w Euroregionie Pomerania - kreacja wartości dla regionu dzięki dobrym produktom".

Przemysł spożywczy należy do najważniejszych gałęzi przemysłu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Jego wzrost nie słabnie od lat, zaś udział branży spożywczej w obrotach przemysłu przetwórczego wynosi 38 %, co sytuuje nas pod tym względem znacznie powyżej średniej krajowej. Do najważniejszych sektorów produkcji zalicza się przemysł piekarniczy, przetwórstwo mięsa, mleka i ryb, a także produkcję napojów. Wiele przedsiębiorstw z branży spożywczej posiada długoletnią tradycję w naszym regionie, jak również doskonałe warunki do produkcji wysokiej jakości żywności.

Coraz częściej konsumenci chcą być przekonani o bezpieczeństiwe produktów, które spożywają. Rolnicy, przetwórcy i producenci artykułów spożywczych oraz produktów ekologicznych z naszego regionu konkurują o zaufanie klientów, ponieważ dobra żywność jest w interesie producentów żywności, handlowców i rolników. Tylko we współpracy tych trzech sektorów można zdobyć i zwiększyć zaufanie konsumentów.

Program konferencji

Dla zainteresowanych wypromowaniem swojej firmy i wytwarzanych produktów organizatorzy zapewniają darmowe stoiska wystawiennicze.

Zachęcamy do skorzystania z okazji do nawiązania lub pogłębiania kontaktów transgranicznych. Udział w konferencji jest bezpłatny, a całe wydarzenie będzie tłumaczone na język polski i niemiecki.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2013 roku.
Formularz zgłoszeniowy