"Mała Retencja - Duża Sprawa"

2013-09-22

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" zaprasza na szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich.
Zaproszenie skierowane jest do: pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, przedstawicieli organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszeń.

Szkolenie to przygotowuje do promowania i planowania prostych przedsięwzięć małej retencji na obszarach wiejskich, zachęcania społeczności lokalnych do współpracy przy ich wdrażaniu, oddziaływania na zmiany w lokalnych i regionalnych politykach ochrony środowiska.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy