"Dla Dobrego Klimatu"

2013-09-23

Rusza rekrutacja do nowego edukacyjnego projektu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu. Jest to jedyna w Polsce oferta szkoły trenerskiej zwiększająca kompetencje zawodowych edukatorów w zakresie przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu.

Uczestnicy Szkoły Trenerów dla Dobrego Klimatu zdobędą szeroką wiedzę na temat zjawisk związanych z ochroną klimatu: zagrożeń i wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom. Szkolenie zawiera też elementy kształcące zawodowe umiejętności edukacyjno-interpersonalne (trenerskie), które są niezbędne do profesjonalnego prowadzenia warsztatów.
W sumie kurs obejmuje 216 godzin dydaktycznych.

Szkolenie skierowane jest do trenerów, edukatorów, instruktorów,
nauczycieli i studentów, którzy pracują lub chcą pracować w obszarze
edukacji ekologicznej.

Rekrutacja trwa do 30 września 2013 roku, a zajęcia rozpoczną się w
październiku.

Szczegółowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:
Diana Maciąga, e-mail: diana@pracownia.org.pl

Projekt "Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania
zmianom klimatu" realizowany obecnie przez Stowarzyszenie Pracownia
na rzecz Wszystkich Istot jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.