"Wolontariusz Roku 2013"

2013-10-29

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza lokalne organizacje pozarządowe, instytucje
i podmioty gospodarcze, które korzystają z pracy wolontariuszy do uczestnictwa
w Konkursie „Wolontariusz Roku 2013".

Konkurs stanowi okazję do publicznej prezentacji sylwetek wolontariuszy/ek, wyróżnienia wyjątkowych postaw prospołecznych oraz interesujących akcji wolontarystycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 14 listopada 2013 roku.

Pełny tekst ogłoszenia konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.