Transformacja energetyczna - konieczność czy szansa?

2013-11-07

Fundacja im. Heinricha Bölla zaprasza na konferencję "Transformacja energetyczna - konieczność czy szansa? Trzy przykłady: Niemcy, Francja, Polska", która odbędzie się 14 listopada 2013 roku w Namiocie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Wobec wyczerpywania się zasobów i gwałtownych zmian klimatu przejście na energię niskoemisyjną staje się koniecznością. Taka zmiana może okazać się również szansą - na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i utworzenie nowych miejsc pracy oraz na wzrost poziomu życia ludzi poprzez poprawę jakości środowiska, w którym żyją. Jednak transformacja energetyczna musi podlegać szerokiej debacie publicznej, w której obywatele i obywatelki będą równymi partnerami otwartej i przejrzystej dyskusji nad energetyką przyszłości i sposobem życia, które chcemy przekazać przyszłym pokoleniom. 

Program konferencji:

 • 13:30 rejestracja
 • 14:00 - 14:30 otwarcie konferencji, przemówienia powitalne i wprowadzenie: Marcin Popkiewicz, „Świat na rozdrożu, czyli dlaczego transformacja energetyczna jest koniecznością"
 • 14:30-15:30
 1. Niemcy: Energiewende - efektywność energetyczna i energie odnawialne w sercu nowego system energetycznego; moderacja: Katarzyna Ugryn, Fundacja im.Heinricha Bölla
 2. Energiewende - dlaczego, jak, z jakimi skutkami?, Silke Karcher, Departament Europejska Polityka Klimatyczno-Energetyczna, Franzjosef Schafhausen, Department Energiewende w Federalnym Ministerstwie Środowiska Niemiec
 3. Energiewende w praktyce, Michael Knape, Burmistrz Treuenbrietzen-Feldheim
 4. Pytania publiczności
 • 15:30 - 15:45 przerwa kawowa
 • 15:45 - 16:45
 1. Francja: debata demokratyczna nad gospodarką przyszłości; moderacja: Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni
 2. Krajowa debata nad transformacją energetyczną Francji - sztuka skutecznej debaty demokratycznej Yves Marignac, dyrektor Wise-Paris i członek NégaWatt (organizacji pozarządowych), ekspert ds. energii atomowej, aktywny uczestnik organizacji i przebiegu Krajowej Debaty nad Transformacją Energetyczną (wideokonferencja)
 3. Ekonomia cyrkularna jako jeden ze sposobów na ochronę zasobów, gwarantujący odpowiedni poziom zatrudnienia, Anne de Bethencourt, Institut de l'économie circulaire - Instytut Ekonomii Cyrkularnej (wideokonferencja)
 4. Pytania publiczności
 • 16:45 - 17:45 

 

 1. Polska: Wizje transformacji energetycznej - efektywność energetyczna jako najlepszy sposób na gospodarkę niskoemisyjną; moderacja: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 2. Krajowy Program Rozwoju Gospodarkii Niskoemisyjnej w Polsce, Zbigniew Kamieński, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
 3. Niskoemisyjna Polska 2050, dr Maciej Bukowski, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych
 4. Pytania publiczności

 

 • 17:45 - 18:15  debata z publicznością; moderacja: dr Andrzej Kassenberg
 • 18:15 - 18:30 podsumowanie konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Partnerzy: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa. W debacie głos zabiorą członkowie Parlamentu Europejskiego przebywający tego dnia w Warszawie (w szczególności z grupy Zieloni/WSE w PE).