„O krzywdzie zwierząt”

2013-12-04

Serdecznie zapraszamy na XIX spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się 10 grudnia 2013 roku, o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Gościem KME będzie Dariusz Gzyra - działacz społeczny, publicysta, prezes stowarzyszenia Empatia, działającego na rzecz praw zwierząt; pionier weganizmu w Polsce. Działa na rzecz upowszechnienia postawy szacunku dla zwierząt pozaludzkich.

Temat: „O krzywdzie zwierząt".

Trudno jest znaleźć wycinek rzeczywistości wolny od przedmiotowego traktowania zwierząt. Zdecydowana większość cierpienia zwierząt ma miejsce w ramach obowiązującego prawa, które reguluje tylko tzw. dobrostan zwierząt (w dodatku tylko kręgowców), czyli sposób ich traktowania w ramach różnych sfer eksploatacji zwierząt. Ustawa o ochronie zwierząt pozwala na hodowanie i zabijanie zwierząt w ramach przemysłu spożywczego (mięso, nabiał, jaja) mimo, że nie potrzebujemy do życia i zdrowia produktów odzwierzęcych. Zgodne z ustawą jest również zabijanie zwierząt dla futer, czy wykorzystywanie ich dla rozrywki człowieka (produkty i usługi, co do których zbędności nawet człowiek bez specjalistycznego wykształcenia nie ma wątpliwości). Nawet najbardziej trywialne potrzeby człowieka (smak, wygoda, moda, rozrywka) stoją ponad najbardziej podstawowymi potrzebami zwierząt (życie, swoboda, unikanie cierpienia i bólu). Prawa zwierząt innych, niż człowiek w świetle prawa faktycznie więc nie istnieją.

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka.