„Ekologiczny wymiar chrześcijaństwa”

2013-12-23

Serdecznie zapraszamy na XX spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2014 roku o godz. 17:30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Gościem KME będzie ojciec Stanisław Jaromi - franciszkanin, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

Temat: „Ekologiczny wymiar chrześcijaństwa"
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu to międzynarodowa wspólnota zarówno franciszkanów, jak i osób świeckich, które na gruncie idei chrześcijańskich działają na rzecz ochrony Planety, ponieważ - jak argumentuje o. Jaromi - „otrzymaliśmy Ziemię w darze, ona jest naszym jedynym domem i miejscem życia wszystkich stworzeń". Tym samym franciszkanin udowadnia, że myślenie proekologiczne nie tylko nie jest sprzeczne z ideami chrześcijańskimi, ale wręcz przeciwnie - logicznie z nich wynika. Kierując się tym przesłaniem, o. Jaromi wskazuje na potencjalne zagrożenia związane z rozwojem, w którym brak jest myślenia długofalowego i szacunku dla przyrody. Przejawem nierozważnego eksploatowania zasobów naturalnych jest dla o. Stanisława np. wprowadzanie GMO (organizmów zmodyfikowanych genetycznie), w odniesieniu do którego stwierdza: „zaangażowanie w ochronę przyrody przed manipulacjami genetycznymi jest dziś troską o nasze dobro wspólne. Nie jest to sprawa jedynie rolników czy ogrodników; jest to odpowiedzialność nas wszystkich".

Stanisław Jaromi OFMConv. - absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii, od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii. Jest redaktorem portalu www.swietostworzenia.pl Ostatnio wydał Eko-book o Eko-Bogu (Kraków 2010).

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach (ul. Św. Jana 24).