Duże drapieżniki w Beskidach

2014-02-04

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot razem z partnerami z Czech Friends of the Earth Czech Republic oraz ze Słowacji Fatra
Mountain Association prowadzi wspólne działania w celu zapewnienia
prawidłowej ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia w Karpatach Zachodnich
na obszarze trzech państw wyszechradzkich.

Ryś, niedźwiedź i wilk, aby prawidłowo funkcjonować wymagają swobodnego przemieszczania się bez względu na granice administracyjne państw. Karpaty Zachodnie położone na czesko-słowacko-polskiej granicy pełnią funkcję ważnych miejsc migracji dla dużych drapieżników. Jednak obecne zmiany w krajobrazie, takie jak urbanizacja i rozwój nowej infrastruktury transportowej mają negatywny wpływ na przemieszczanie się tych zwierząt. Odpowiednia ochrona tych gatunków wymaga spójnego i transgranicznego podejścia.

W ramach projektu "Duże drapieżniki bez granic - partnerstwo dla ochrony w Karpatach Zachodnich" prowadzimy monitoring dużych drapieżników w Karpatach Zachodnich celem opracowania wspólnej sieć korytarzy migracyjnych na pograniczu.
Osoby zainteresowane ochroną dużych drapieżników zapraszamy do
uczestnictwa w cotygodniowym monitoringu wilka, rysia i niedźwiedzia w
Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Spotkanie organizacyjne i wyjście w teren: 8-9 luty 2014 roku.
Miejsce spotkania: chata na Zagroniu (Beskid Żywiecki, wejście z Rajczy
Nickuliny). Zgłoszenie uczestnictwa jest obowiązkowe.

Więcej informacji: Sylwia Szczutkowska, sylwia@pracownia.org.pl

Projekt "Duże drapieżniki bez granic - partnerstwo dla ochrony w
Karpatach Zachodnich" realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot jest współfinansowany ze środków International
Visegrad Fund.