„Małe rzeczki w wielkim mieście"

2014-03-25

Serdecznie zapraszamy na XXIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2014 roku, o godzinie 17:30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Gościem KME będzie dr Jerzy Parusel - dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Temat: „Małe rzeczki w wielkim mieście - w obronie lokalnej przyrody"
Zachowanie przyrody w mieście to zadanie niezwykle trudne. Przestrzeń zurbanizowana podporządkowana jest zaspokojeniu potrzeb człowieka związanych z mieszkaniem, pracą, komunikacją i wypoczynkiem. Prawo ochrony przyrody i prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagają, aby wszystkie przedsięwzięcia respektowały zasadę zrównoważonego rozwoju i zapewniały prawidłowe funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. 

Dr Jerzy Parusel - doktor nauk biologicznych, leśnik, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, były wieloletni pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktor naczelny kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska".

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum"

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia.
Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24).