"Ścinanie kani"

2014-05-13

Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich zaprasza na kaszubskie widowisko obrzędowe - "Ścinanie kani", które rozpocznie się w niedzielę, 18 maja 2014 roku o godzinie 14:00.

Geneza zwyczaju ścinania kani jest dość zagadkowa i nie do końca wyjaśniona. Najprawdopodobniej jest on związany z kultem i magią wegetacji oraz płodności.
Na Kaszubach zwyczaj ten, wywodzący się z obrzędu, o charakterze widowiska, był szeroko znany i powszechnie praktykowany na przełomie XIX i XX w., głównie na północy regionu. Treścią tego dramatycznego widowiska jest oskarżenie i publiczna egzekucja drapieżnego ptaka - kani, będącej uosobieniem wszelkiego zła, nieszczęść i złych uroków dotykających społeczność wiejską.
Widowisko odbywa się w Muzeum we Wdzydzach co roku, a w mieszkańców wsi dotkniętej nieszczęściem za sprawą kani wcielają się jego pracownicy.

Wstęp wolny.

Galeria

Plakat