„Inwestorzy kontra przyroda"

2014-05-28

Serdecznie zapraszamy 10 czerwca 2014 roku o godzinie 17:30 na XXV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej.
Miejsce spotkania: Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24, Katowice.

Gościem KME będzie Joanna Tomaszkiewicz - ekspertka oceny oddziaływania na środowisko.
Temat: „Inwestorzy kontra przyroda - jak rozwiązywać konflikty środowiskowe".

Kolejne inwestycje na ścieżce rozwoju cywilizacyjnego powodują nieodwracalne zmiany w środowisku, zagrożone są wartości naszego dziedzictwa przyrodniczego. Przyroda - warunkując przecież życie człowieka na Ziemi - jawi się jednocześnie jako przeszkoda w rozwoju, w ciągłym podnoszeniu jakości życia. Czy możliwe jest rozwiązanie tego konfliktu? Czy istnieje płaszczyzna, pole toczenia polemik pomiędzy różnymi stronami sporu? Czy może nią być proces oceny oddziaływania na środowisko? Jak to wygląda obecnie i w jakim kierunku zmierza? We wstępie do dyskusji zostanie przedstawiona idea oceny oddziaływania na środowisko jako procesu angażującego w dobre przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia - obok inwestora - również społeczeństwa i urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Pokazane będą przykłady konfliktów inwestycja - przyroda, rozwiązań wypracowanych w trakcie procedur administracyjnych oraz koncepcje poprawy obecnej sytuacji.

Joanna Tomaszkiewicz - ekspertka w zakresie oceny oddziaływania na środowisko; niezależna konsultantka, prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone ocenie; koordynatorka raportów o oddziaływaniu na środowisko dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, członkini Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, zaangażowana w szereg inicjatyw o charakterze opiniotwórczym w zakresie rozwiązań prawnych, definicji standardów i dobrych praktyk w procesie oceny oddziaływania na środowisko, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (architektura krajobrazu), Politechniki Warszawskiej (urbanistyka) i wielu kursów specjalistycznych.

Organizatorzy:

  • Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski)
  • Dr Ryszard Kulik (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum")
  • Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum" 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.