„Akademia Animatorek Lokalnych”

Gosia Kowalska

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczynamy realizację projektu „Akademia Animatorek Lokalnych” inspirowanego działającymi od ponad 150 lat duńskimi Uniwersytetami Ludowymi.

Pomysłodawcą Uniwersytetów Ludowych w Danii był żyjący tam w latach 1782 - 1873 Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig. Widząc potrzebę wszechstronnej edukacji osób dorosłych wypracował on wyjątkową metodę kształcenia się przez całe życie. Hasłem przewodnim jego programu było „szkoły dla życia", które do dziś nie straciło na aktualności.

Uniwersytety Ludowe nie przypominają tradycyjnej szkoły, są nastawione na dialog, pracę zespołową, budzenie w ludziach kreatywności, chęci pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz rozbudzanie świadomości społecznej.

Zamierzeniem naszego projektu jest wyposażenie dorosłych mieszkanek wsi Grabowo w nowe umiejętności i wiedzę, zainspirowanie ich do udziału w życiu społecznym wsi oraz budowanie sąsiedzkiej współpracy.
W ramach projektu zostanie zrealizowany kurs składający się z trzech bloków tematycznych:

  • Rozwój osobisty, aktywizacja społeczna
  • Sztuka ludowa, rękodzieło
  • Zdrowie i ekologia

Program będzie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestniczek, staną się one współtwórczyniami procesu edukacji.

W ramach „Akademii Animatorek Lokalnych" odbędzie się również wizyta studyjna do jednej z aktywnych społeczności wiejskich, służąca integracji oraz zapoznaniu się z przykładami „dobrych praktyk".

logoProjekt „Akademia Animatorek Lokalnych" dofinansowany jest ze środków
Global Fund for Women.