Opowieść o dwóch terapeutycznych ekowioskach

Jonathan Dawson (tłum. Magdalena Ostwald)

Po co tworzyć ekowioskę? Wymaga to ogromnego nakładu pracy, a poza tym, czyż zakładanie nowych miejscowości nie należy do obowiązków władz państwowych i sektora prywatnego? więcej »

Ruch ekowioskowy

Ross Jackson (tłum. Agnieszka Płukis, Zielona Przestrzeń)

Kiedy społeczność Findhorn z północnej Szkocji ogłosiła temat dorocznej jesiennej konferencji w 1995 roku jako "Ekowioski i zrównoważone społeczności", ilość chętnych z całego świata pobiła wszelkie poprzednie rekordy i zaskoczyła organizatorów. więcej »

Ekologiczne marzenie

Jonathan Dawson (tłum. Alina Stawikowska, Zielona Przestrzeń)

Wzdłuż Petite Cŏde, położonego na południe od stolicy Senegalu – Dakary, powróciły namorzyny. Minęły już 3 lata, od kiedy wprowadzono program reintrodukcji namorzynów. więcej »

Czym jest ekowioska?

Nicole

Ekowioska jest siedliskiem o ludzkim wymiarze, wiejskim lub miejskim, które dąży do stworzenia zrównoważonych modeli życia. więcej »