Bygdeforbund "Grønt rom"

Gosia Kowalska

Vårt forbund ble registrert i mai 2006. Det er en uavhengig ngo-organisasjon og samler mennesker som vil bevare tradisjonell karakter av bygdesamfunn sammen med deres rike kultur og natur. Samtidig vil vi aktivisere landsbygdas beboere og bidra til dens harmoniske utvikling på det samfunnsmessige og økonomiske feltet.

Vi drømmer om at hver bygd skulle bli til en mikrokosmos hvor livet pulserer og hvor sosiale bånd blir godt bevart. Det er også viktig for oss at enhver handling foretatt her skal bli fylt med respekt til naturen og til det som forrige generasjoner har oppnådd.

Vi er overbevist om at mange mennesker kommer til å følge den stien vi har pekt ut.

Bygdeforbund "Grønt rom"

Address
Stowarzyszenie Wiejskie "Zielona Przestrzen"
Grabowo 55
78-425 Bialy Bor
Poland
Email info@zielona.org
Nummer i rettsregistret (KRS) 0000256601
Organisasjonsnummer (REGON) 300312351
Nummer i enhetsregistret (NIP) 7811784772
Bank PL 38 2130 0004 2001 0392 5716 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.

Våre mål

Utdrag fra statuten:

 • det å bygge borgerlig offentlighet og støtte utvikling av bygdesamfunn i samsvar med regler for balansert utvikling
 • det å utjevne muligheter og motvirking beboernes arbeidsledighet.
 • det å motvirke diskriminasjon, særlig på grunn av kjønn, religion, niepelnosprawnosc nasjonalitet, alder eller seksuell legning
 • det å spre informasjon om og ivareta kvinners rettigheter samt det å bidra til likestilling
 • det å øke miljøbevissthet i bygdesamfunn
 • det å fremme miljøvennlig landsbruk og beboeres virksomhet som ikke er knyttet til landbruket
 • det å fremme sunn livsstil og miljøvennlige holdninger
 • det å vekke lokal bevissthet og styrke kultur- og naturarve på landsbygda
 • det å bidra til intergering av utviklingshemmede i samfunnet
 • det å styrke utdanningen på bygda
 • det å treffe og gjennomføre forskjellige utdanning-, kultur-, og artistiske tiltak
 • det å fremme og organisere dugnadsarbeid