LETS – Lokalnie, Ekologicznie, Twórczo, Samodzielnie

Gosia Kowalska

Panujący obecnie system ekonomiczny doprowadził do absurdalnej sytuacji - jest bardzo dużo do zrobienia, a jednocześnie mamy tak wielu bezrobotnych. Powodem jest brak środka płatniczego - pieniędzy, co wielu ludzi skazuje na izolację i niedostatek.

Środkiem zaradczym jest tworzenie bardziej sprawnych ekonomii alternatywnych, do których należy m.in. system LETS. Skrót pochodzi od angielskiego Local Exchange Trading System, czyli Lokalny System Wymiany Handlowej.

LETS został wymyślony i zainicjowany przez Kanadyjczyka Michaela Lintona na początku lat 80. XX wieku i od tego czasu bardzo dynamicznie rozwija się, zwłaszcza w Nowej Zelandii, Australii i Europie Zachodniej.

System opiera się na wymianie dóbr i usług wśród osób należących do współpracującej ze sobą grupy. Każda z nich przygotowuje listę, na której pisze o swoich umiejętnościach, talentach, o tym czym może i chce podzielić się z innymi ludźmi.

Koordynator projektu informuje o wszystkich usługach dostępnych w obrębie systemu. Im więcej osób angażuje się w tę inicjatywę, tym większa różnorodność ofert i szansa na dobre i długie funkcjonowanie. Ludzie wymieniają się po prostu między sobą bez użycia pieniędzy (których przeważnie każdy ma za mało), w systemie punktowym lub za pomocą "fikcyjnej "waluty np. koralików, żołędzi - według uznania i wyobraźni uczestników.

Dzięki temu osoby narażone na wykluczenie na rynku konwencjonalnym np. bezrobotne, ludzie starsi itd. mogą rozwinąć swój potencjał i aktywnie brać udział w obiegu usług. LETS uzupełnia w ten sposób obowiązującą walutę.

Istotny jest fakt, że każdy oferuje to co chce, nie mamy tu do czynienia z przymusem jakim rządzi się konwencjonalny rynek, gdzie ludzie muszą często robić rzeczy poniżające lub nie dające im satysfakcji, aby jakoś związać koniec z końcem.

W LETS także prace uznawane za tzw. kobiece, które nie cieszą się zbytnim szacunkiem w tradycyjnej ekonomii nabierają nowej wartości.

W systemie pieniądz jest jedynie informacją, czyli w sensie fizycznym nie istnieje, a informacje można powielać i powielać...

Dzięki temu, że ludzie za część usług płacą fikcyjną walutą LETS - zaoszczędzone w ten sposób tradycyjne pieniądze mogą wydawać na inne potrzebne towary, na które wcześniej nie było ich stać.

LETS opiera się na wzajemnym zaufaniu, strony transakcji same dogadują się między sobą - LETS umożliwia im jedynie kontakt. Każda transakcja wymiany usług powoduje powiększenie stanu konta jednego z uczestników i zmniejszenie na koncie innego, bilans równy jest zeru.

Po jakimś czasie zmniejsza się anonimowość, społeczność bardziej się integruje, życie sąsiedzkie zaczyna kwitnąć.Główną ideą jest lokalny zasięg całego przedsięwzięcia - gdy wydaje się pieniądze w normalny sposób, to prawie zawsze opuszczają region.

LETS ma elastyczną formułę, można go zainicjować wszędzie i może zaspokajać dowolne potrzeby.

Lokalną Ekonomię Twórzmy Sami !