Permakultura

Andrzej Młynarczyk

Termin "permakultura" powstał ze zbitki 2 słów z języka angielskiego "permanent", czyli stały, i "culture", czyli uprawa, sposób trwania, egzystowania.

Autorem terminu jest Bill Mollison "ojciec" i twórca metody działający w Tasmanii i Australii. Permakultura odwołuje się zarówno do tysiącletnich praktyk i wiedzy rolniczej, jak i do nowoczesnych technologii pozyskiwania energii odnawialnych (baterie słoneczne, wiatraki prądotwórcze, itd.). Generalnie jest to droga do większej stabilności i samowystarczalności siedlisk ludzkich i odbudowy zdrowego stylu życia.

Nasza cywilizacja techniczna stoi w obliczu globalnego kryzysu z powodu bezpardonowej eksploatacji zasobów naturalnych planety, degradacji środowiska naturalnego, zniszczenia lasów, a wraz z nimi wielu gatunków istot żywych. Permakultura postuluje projektowanie ekosystemów zgodnych z lokalnie działającym obiegiem energii i warunkami środowiska przy respektowaniu praw natury. System taki wymaga współpracy ludzi, zwierząt, roślin i gleby, a także powrotu do środowiska użytej energii, czy "odpadów". Chodzi tu nie tylko o ekologiczne uprawy. Działa też na wielu poziomach tak, że w razie niepowodzenia jednego elementu, działają inne.

"Zamknięty" obieg energii oznacza, że nie ucieka ona w przestrzeń, a pozostaje na miejscu np. kompostuje się odpady kuchenne, dąży do eliminacji nierozkładalnych plastikowych opakowań. Poprzez wspólnotową pracę przy budowie domów, czy lokalnych uprawach odbudowuje się dobrosąsiedzkie kontakty, integruje ludzi, a jednocześnie uniezależnia od zewnętrznych systemów ekonomicznych czy politycznych. Np. tworzenie lokalnego rynku zdrowej żywności eliminuje konieczność jej importu przy kolosalnych nakładach energii.

Osady permakultury powstają wszędzie na świecie we wszystkich klimatach. Na terenach wiejskich, a także w miejskich zielonych enklawach. Przyszedł czas, że musimy zastanowić się nad przyszłością i możliwością przetrwania naszej planety Ziemi, środowiskiem w jakim mają żyć nasze dzieci i dzieci naszych dzieci.

Więcej informacji o permakulturze znajdziecie na stronie www.permakultura.prv.pl