„Ścieżkami kobiet”

Gosia Kowalska

Zapraszamy na wędrówkę „Ścieżkami kobiet” - lokalnych działaczek, sołtysek, rolniczek, artystek ludowych, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Z licznych zasłyszanych historii, udziału w dożynkach, biesiadach wiejskich i naszych osobistych spotkań zrodził się obraz kobiet wiejskich jako siły sprawczej zmieniającej własną społeczność.
Zafascynowani bijącą z nich energią i efektami ich działań uznaliśmy, że warto spisać ich historie. I tak zrodził się pomysł na projekt „Ścieżkami kobiet" - utworzenie witryny internetowej kobietynawsi.pl

W witrynie można zobaczyć:

  • Portrety kobiet - inicjatorek zmian we własnej społeczności
  • Muzeum - biogramy kobiet, o których nie ma ani słowa w podręcznikach do historii, mimo że ich zasługi w rozwoju oświaty i kultury dawnej wsi są nie do przecenienia
  • Koła Gospodyń Wiejskich - barwne, niekiedy trwające dziesiątki lat historie Kół Gospodyń Wiejskich

Główna sponsorka
Global Fund for Women

Matronat medialny
Feminoteka Gospodyni