Kobiety wiejskie na rynku pracy

Agnieszka Komuda

Mieszkańców wsi zachęca się do rozwijania własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienia i przechodzenia do sektorów niezwiązanych z rolnictwem. więcej »

Halinki teoria Sztuki

Halina i Maciej Mackiewiczowie

Do Galerii nieraz przychodzą wycieczki szkolne i przedszkolne. Młodzi Goście oglądają stare przedmioty z dawnego gospodarstwa wiejskiego, zachęceni do zabawy, przedstawiają postacie gospodarza i gospodyni przy różnych czynnościach w domu, w polu i na podwórku, grają postacie swoich dawnych rówieśników, a to pomagających w pracach, a to bawiących się lub wybierających się do szkoły. więcej »

Spojrzenie w głąb UL-a

Piotr Bielski

Na rubieżach współczesnej techno - cywilizacji, w dawnych dworkach zbierają się ludzie, młodzi wiekiem lub duchem, miejscowi i przyjezdni, zasiadają w kręgu, spożywają posiłek, uczą się haftu, animacji kulturalnej, tworzenia koszy z wikliny, dzieląc się radością i problemami... Utopia? Tak, ale bardzo pożyteczna i mająca ponad 150-letnią tradycję. więcej »

Turystyka i wędrowanie

Janusz Korbel

Krytyk cywilizacji ponowoczesnej Zygmunt Bauman opisuje człowieka-turystę. Nie chodzi mu wszakże o członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, lecz o dość bogatego przedstawiciela klasy średniej, który z wyboru uprawia turystykę życiową. więcej »

Kultura to nieustanny proces otwarcia

Janusz Korbel

Mieszkam w Białowieży zaledwie od paru lat. Pracowałem już w kilku historycznych regionach, o odmiennych tradycjach. Zastanawiam się dzisiaj, jak wykorzystać zdobyte tam doświadczenie do rozwiązywania problemów mojej nowej krainy. więcej »