W wiejskim krajobrazie

Gosia Kowalska

Miło nam poinformować, że 1 lipca 2011 roku rozpoczynamy realizację projektu "Kolorowe Zagrody – tradycyjne wiejskie ogródki kwiatowe ostoją bioróżnorodności".

Celem projektu jest ochrona starych odmian roślin ozdobnych oraz upowszechnianie wiedzy o przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej roli tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych. Chcemy zachęcić mieszkańców i mieszkanki wsi do odtwarzania tradycyjnych ogródków oraz wzajemnej wymiany nasion i sadzonek starych, lokalnych odmian.
Iglakom i równiutko przystrzyżonym trawnikom, całkowicie obcym dla wiejskiego krajobrazu - mówimy stop!

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Inwentaryzacja tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych, skatalogowanie gatunków i odmian roślin, pozyskanie materiału nasadzeniowego starych odmian.
    Podlasie - miejsce, gdzie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zostało wybrane nieprzypadkowo - tradycyjne ogródki kwiatowe są tam wciąż powszechnie spotykane!
  • Utworzenie kolekcji zachowawczej roślin tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych. W 5 wybranych wsiach zostanie przeprowadzona prelekcja dotycząca tradycyjnych ogródków i zorganizowana wymiana nasion oraz sadzonek roślin ozdobnych starych odmian. Przy aktywnym współudziale lokalnej społeczności w wybranym miejscu użyteczności publicznej założymy tradycyjny wiejski ogródek. Ogródki nie tylko upiększą wieś, ale będą również w przyszłości służyły lokalnej społeczności za żywy bank nasion tradycyjnych roślin ozdobnych.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu udzielonemu nam przez Global Greengrants Fund

logo_GGFprojekt Kolorowe Zagrody