Współpraca i motywowanie do działania

Gosia Kowalska

Jak znaleźć sposób na ożywienie społeczności, w której żyjemy, na pobudzenie mieszkańców do działania? Skąd czerpać siły, inspiracje? Jak zarażać swoimi pomysłami?

7 maja 2012 roku w ramach projektu „Akademia Animatorek Lokalnych" odbyły się warsztaty z Panią Benią Skrzypek - animatorką społeczną, prezeską Fundacji Kaszubskie Słoneczniki z Gogolewka.

Uczestniczki spotkania miały okazję zastanowić się, co sprawia, że ludzie angażują się w działania społeczne, co ich motywuje, a co zniechęca do wprowadzania zmian we własnej społeczności.

Prowadząca zajęcia podzieliła się swoim doświadczeniem w animowaniu lokalnych społeczności, radzeniu sobie z trudnościami jakie napotyka na swojej drodze niemal każdy/a działacz/ka, sposobach poszukiwania sojuszników i zachęcania do aktywności.
Na przykładzie swojej miejscowości - Gogolewka - „Słonecznikowej Wsi" w barwny i żywy sposób opowiedziała o idei tworzenia wiosek tematycznych.


Projekt „Akademia Animatorek Lokalnych" dofinansowany jest ze środków Global Fund for Women.

logo sponsora