Naturalne domy

Wojciech M. Brzeski

"Oftrzegam, aby nie młotkiem łupać, ale piłką rozrzynać cegłę należy gdyż 3 calowa fieczka z paździorami w glinie zmięfzana iak wyfchnie to do wielkiey zakamieniałosci przychodzi" - tak pisał w 1791 roku Piotr Aigner, znany polski architekt, budowniczy m.in. Kościoła Św. Anny w Warszawie.

Domy z cegły z gliny mieszanej z słomą do "wielkiey zakamieniałości" dochodzą i przetrwały setki lat. Mury z cegły z gliny mieszanej z słomą - swobodnie oddychają, zapewniając w izbach komfort nieosiągalny w domach z innych materiałów budowanych, także w domach z klimatyzacją. Mury te chłoną nadmiar wilgoci z wnętrza. Promieniują przyjemnym ciepłem.

dom z cegieł z gliny Naturalny Dom jest zbudowany z naturalnych, zdrowych materiałów: z kamienia, gliny, słomy i drewna. W Naturalnym Domu żyjesz wśród materiałów żywych, posiadających własną aurę, swobodnie owiewany przez promienie ziemi i kosmosu, nie zaś zamknięty w syntetycznych klatkach z betonu, stali, czy z plastiku.

Współczesne badania naukowe udowodniły poglądy naszych pradziadów, że glina leczy, ma właściwości - antybakteryjne i antyalergiczne, a poprzez swoje własności antystatyczne redukuje zawartość kurzu w powietrzu, zwiększa odporność skóry na mikroorganizmy, zapobiega wysychaniu śluzówki dróg oddechowych, sprzyja pozytywnej jonizacji powietrza itd.

Sick Building Syndrome (SBS) – Zespół Chorób Budynku, tak nazwała nauka choroby wynikające z współczesnej konstrukcji i wyposażenia budynków. Światowa Organizacja Zdrowia już w 1987 r. ustaliła listę objawów wynikających z przebywania w "chorych budynkach". Na liście tej, oprócz objawów typowo alergicznych, znajdują się - zapalenie śluzówki, astma oskrzelowa, zapalenie krtani i oskrzeli, choroby nowotworowe, także migreny, rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, gorączka klimatyzacyjna. W "nowoczesnych" budynkach wskutek stężenia toksycznych lotnych związków występują awarie całych systemów elektronicznych. Komputery nie wytrzymują własnej cywilizacji.

drewniany szkielet domu Technologia gliniana - wykorzystuje miejscowe naturalne materiały - jest energooszczędna (na budowę domu zużywa się 15% energii w porównaniu z innymi współczesnymi technologiami), nie zanieczyszcza atmosfery, nie pozostawia odpadów, a po zużyciu technicznym następuje recykling całego domu.

makieta domu Cegły z gliny i słomy można łatwo wykonać samemu. Elementem kluczowym technologii jest innowacyjny system konstrukcyjny. Konstrukcja, będąca lekkim szkieletem drewnianym, pozwala na łatwe wykonanie ścian parteru i sklepienia poddasza z cegieł z gliny i słomy, także przez przyszłego użytkownika. Ocieplenie całego domu jest więc wyłącznie z cegieł z gliny i słomy, w kształcie igloo. Drewniana konstrukcja natomiast zabezpiecza bezpieczeństwo budowli. Dom przykryty jest osikowym drewnianym dachem.

Wszystkie czynności przy budowie domu są proste i łatwe, zachęcają, wręcz prowokują do budowy domu samemu, do czego namawiam.

modelowy dom z gliny

Modelowy dom na zdjęciu powyżej wykonałem sam z pomocnikiem. Koncepcja konstrukcji i technologia wykonania jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP nr.328297/1998.

Koszt domu wynosi ok. 1 300 – 1 400 złotych/m2 powierzchni użytkowej. Koszt wszystkich materiałów z instalacjami i wyposażeniem łazienki wynosi ok. 650-750 złotych/m2 powierzchni użytkowej. Pozostałe koszty stanowi robocizna, którą możemy wykonać sami, po krótkim przeszkoleniu na warsztatach, które organizujemy. Robocizna wynosi ok. 30 godzin/m2 powierzchni użytkowej domu w tym 10 godzin/m2 wynosi wykonanie cegieł z gliny i słomy.

Więcej informacji:
www.naturalnydom.com
w.brzeski@naturalnydom.com